Trưởng Ban Nhân Sự

  • Toàn thời gian
  • Hà Nội
  • Ngày đăng tuyển: Tháng Tư 13, 2021

WHAT WE CAN OFFER
Thưởng Lễ, tết, tháng lương 13
Khám sức khỏe hàng năm
Tham quan, nghỉ mát, du lịch hàng năm.

JOB DESCRIPTION

Đảm bảo tính hiệu quả, sự ổn định, bền vững về mặt tổ chức, hệ thống quản lý và nguồn nhân lực cho sự phát triển của hệ thống Devyt.

1. Tổ chức thực hiện công việc chuyên môn về quản lý nguồn nhân lực (40%)
– Xây dựng hệ thống và các chính sách quản trị, phát triền nguồn nhân lực của hệ thống Devyt.
– Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, lương thưởng, thuế TNCN, chính sách đãi ngộ cho CBNV trong hệ thống.
– Tổ chức duy trì kỷ luật lao động, xây dựng môi trường và văn hóa doanh nghiệp
– Quản lý chi phí hành chính của công ty và các phòng ban
– Tổ chức thực hiện đánh giá tình hình thực hiện công việc các phòng/ ban định kỳ Quý/Năm.
– Tham gia đánh giá hiệu quả và năng lực làm việc của các phòng/ban.
– Tổ chức xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực cấp cao
– Tư vấn hỗ trợ về quản trị nguồn nhân lực cho các Công ty thành viên

2. Tham gia xây dựng chiến lược nhân sự và mô hình tổ chức – quản lý của hệ thống Devyt (35%)
– Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT trong công tác tổ chức xây dựng, triển khai chiến lược và các kế hoạch hành động hàng năm về quản trị và phát triển nguồn nhân lực
– Tư vấn, xây dựng và tối ưu hóa mô hình tổ chức chung tại Công ty mẹ và các công ty thành viên
– Xây dựng, cải tiến chính sách quản trị và phát triển nguồn nhân lực thống nhất chung toàn hệ thống Devyt bao gồm:
(1) Tổ chức xây dựng hệ thống vị trí/chức danh công việc, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn năng lực, định hướng phát triển các vị trí công việc
(2) Xây dựng, cải tiến chính sách tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực, chính sách đào tạo phát triển năng lực CBNV hệ thống
(3) Tổ chức xây dựng, cải tiến chính sách quản trị năng suất (KPI) cho CBNV
(4) Tổ chức nghiên cứu đề xuất cải tiến liên tục các chính sách lương, thưởng, phúc lợi và đãi ngộ
(5) Xây dựng hệ thống thông tin nhân sự thống nhất toàn hệ thống Devyt

3. Kiểm soát việc thực hiện chính sách nhân sự chung tại các Công ty thành viên (10%)
– Kiểm soát định kỳ, đưa ra các đề xuất tư vấn xây dựng, thực thi các chính sách nhân sự chung, chính sách nhân sự đặc thù tại các Công ty thành viên bao gồm: Cơ cấu tổ chức, hệ thống vị trí/chức danh, chính sách KPIs, khung lương, thu nhập, chính sách đãi ngộ, chính sách tuyển dụng, đào tạo…
– Báo cáo và đề xuất giải pháp cho Ban lãnh đạo Tập đoàn và công ty thành viên để xử lý các sai sót, bất cập và/hoặc thay đổi chính sách đặc thù.

4. Phối hợp Trung tâm quản lý nguồn nhân lực tổ chức đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho toàn hệ thống (10%)

5. Các công việc khác theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám Đốc (5%)

JOB REQUIREMENTS
* Kiến thức chuyên môn:
– Đại học trở lên các chuyên ngành về kinh tế, quản trị nguồn nhân lực, luật…
– Giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh
– Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng
– Hiểu biết tốt về quản trị nhân sự, quản trị chiến lược, các mô hình quản trị hiện đại, các phương pháp quản lý hiệu quả của tổ chức, luật lao động
– Am hiểu và đã từng tham gia các dự án xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, quy tắc ứng xử, giá trị cốt lõi, từ điển năng lực…
– Nắm rõ các lĩnh vực hoạt động của công ty

* Kinh nghiệm tối thiểu:
– 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành quản trị nguồn nhân lực
– Đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí TP HCNS/Giám Đốc Nhân Sự trong các doanh nghiệp, Tập đoàn lớn.

* Kỹ năng công việc:
– Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: xuất sắc
– Thuyết phục, đàm phán, tạo ảnh hưởng: xuất sắc
– Tạo và duy trì các mối quan hệ: giỏi
– Ra quyết định: nhanh, chính xác

* Lưu ý đặc biệt:
– Cẩn trọng, quyết đoán, mẫn cán, nghiêm khắc và mềm mỏng khi cần
– Có khả năng xử lý song song nhiều vấn đề
– Có tư duy logic tốt
– Vẻ ngoài và thực chất đáng tin cậy, tạo sự tin tưởng và an tâm khi chia sẻ thông tin

QUYỀN LỢI:
– Lương thỏa thuận + thưởng hiệu quả công việc….
– Được hưởng các chế độ bảo hiểm BHYT, BHXH,BHTN, phép năm, … theo quy định của Luật lao động
– Khám sức khỏe hàng năm
– Du lịch hàng năm theo chế độ của công ty
– Quà tặng sinh nhật, hiếu – hỷ và các ngày lễ trong năm

Để ứng tuyển vị trí này. Vui lòng gửi Email đến địa chỉ tuyendung@devyt.com

Job Overview
Job Location